Vesker

Disse helt unike veskene er heklet for hånd av Wayuu-folket nord i Colombia. Ved å kjøpe disse, bidrar du til å sikre Wayuu-kvinner et bedre liv for seg og sine familier. Prosjektet bedrer livskvaliteten for urbefolkningen med fokus på helse, utdannelse og bosituasjon. Samtidig videreføres Wayuu-folkets unike kultur og håndverkstradisjon og bidrar til håp for fremtiden.