Sosialt ansvar

A&C Oslos arbeid med samfunnsansvar er i stadig utvikling, i takt med hvordan vi som selskap vokser og tiden vi lever i. A&C Oslo er en del av Dalema Gruppen, en engasjert og ansvarlig eier. Dalema Gruppen har utarbeidet flere styrende dokumenter, som veileder oss i vårt daglige arbeid. 

Gruppens retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis er utarbeidet for å ha klare spilleregler for arbeidet med menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon. Disse retningslinjene gjelder for alle selskaper i Gruppen og deres ansatte. For å tydeliggjøre våre forventninger til Dalema Gruppens leverandører og samarbeidspartnere, har vi utarbeidet etiske retningslinjer for handel som alle våre samarbeidspartnere skal signere og forplikte seg til.