Kjøpsbetingelser

Velkommen som kunde i vår nettbutikk. Her vil du finne de nyeste kolleksjonene, samt gode tilbud til enhver tid. Trenger du en gave er dette det rette stedet. Den vil dukke opp i postkassen din innen en dag eller to. Hvis du gjerne vil ha personlig service og muligheten til å kunne ta og prøve varene vil vi anbefale en av våre butikker eller forhandlere. Prisen er den samme.


Generelle betingelser

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

A&C Oslo AS har organisasjonsnummer 922259844
Postadresse: Postboks 64, 3421 LIERSKOGEN

Henvendelser vedrørende nettbutikken: web@ac.no 


Priser og frakt

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer 25% moms,  dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling, og inkludere alle utgifter, som porto, frakt m.m. Du velger selv om varene sendes med A-post eller sporbar servicepakke.

Ordinære fraktpriser: 

A-post: 29,- 
Servicepakke: 129,-


Vi krever betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra oss til kunden.

Levering​ fra lager i Norge

Vi sender varen fra vårt lager i Lier, og vi sender varene straks vi mottar din ordre, eller neste dag. I salgsperioder og andre perioder med høy aktivitet kan leveringstiden bli noe forlenget. Du vil motta en e-post når ordren din er pakket og sendt.

 

International shipping

Unfortunately we are not able to offer international shipping at this moment.

 

14 dagers retur- og angrerett

Du har 14 dagers full returrett på ubrukte varer. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Etter 14 dager inntrer vanlige reklamasjonsregler. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen). Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Varene du kjøper i nettbutikken må byttes eller reklamasjonsbehandles på samme sted, altså nettbutikken.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Arts & Crafts AS informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene, kontakt oss på info@ac.no snarest mulig.

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Arts & Crafts skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Arts & Crafts AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 

Hvis varen er skadet i posten, ber vi deg melde fra om dette straks til info@ac.no og bruke det vedlagte retur og reklamasjonsskjema. 

Vi håper du finner det du er ute etter. Velkommen som kunde!

Forbehold

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brev.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Forsendelse

For uavhentede pakker / brev (ved f.eks postoppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 50kr eks. mva. Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Personopplysninger

A&C OsloAS behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes tid deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.